onsdag 8 april 2015

Industrin tar täten i att ”Lära yngre leda äldre”.


Att unga chefer måste kunna leda mer erfarna medarbetare konstaterade min kollega och jag redan hösten 2000 då vi stötte på resultaten från det finska arbetslivsinstitutets - då tjugoåriga forskning – age management. 

Åldersmedvetet ledarskap som är vår svenska översättning.

I snart 15 år har vi alltså arbetat med att på olika sätt hjälpa chefer, medarbetare, fackliga ledare och politiska ledare att se nyttoperspektivet i att inte ställa generationer mot varandra utan att arbetslivet kan ha nytta av såväl yngre som mer erfarna medarbetare.

Att lära yngre leda äldre” – dialog- och inspirationsseminarium!
I februari 2015 hade jag förmånen att möta alla chefer på pappersbruket i Karlsborg som ligger mellan Kalix och Haparanda vid den norrbottniska kusten. Karlsborgs bruk producerar 300 000 ton per år av kraftpapper, säckpapper samt avsalumassa och tillhör den stora koncernen BillerudKorsnäs Sweden AB.

Seminariet ingick i den serie av ledarforum som brukets VD har initierat. Dialog och inspiration var den grundläggande målbilden för denna eftermiddag.  Dessutom ville cheferna få praktiska verktyg och tips för hur det skulle gå till i verkligheten.

Dialogen, debatten och nyttoperspektivet var i fokus och cheferna var mycket nöjda med dagens resultat. 

Kommentar:
Mycket intressant att det verkar vara industrin som ser behovet först av att jobba mer åldersmedvetet för att möta behovet av arbetskraftstillskott!

Alltså; det är inte antingen unga eller äldre i arbetslivet - utan både behövs faktiskt!

Till och med IT- företag söker nu nya medarbetare under rubriken ”Senior nätverkstekniker”. Bara en sån´sak!!

Barbro Skoglund

Nyttoperspektiv med Åldersmedvetet ledarskap – fortfarande efter 10 år!


För cirka 10 år sedan började vår resa i Vattenfall med att introducera det Åldersmedvetna ledarskapet för såväl företagsledning som första linjens chefer, medarbetare och fackliga företrädare.

Vi jobbade på central nivå inom företaget med seminarieserier och chefsguidesproducerande, men framförallt var vi aktiva i ett av Vattenfalls servicebolag, dåvarande Vattenfall Service Nord AB.

Mycket glädjande kom de positiva resultaten betydligt snabbare än vad vi hade förväntat oss.
I vår andra bok ”Åldersmedvetet ledarskap – att inte skjuta problemen framför sig.”         (2007) Författare; Barbro Skoglund och Caj Skoglund, beskriver vi Vattenfalls framgångsfaktorer på följande sätt;
• Det är av avgörande betydelse av vem och hur det Åldersmedvetna ledarskapet ”bärs in” i organisationen
• Chefer och ledare är pragmatiska; man använder det man har nytta av
• Chefer och ledare har ett stort intresse för ett mer kunskapsbaserat ledarskap

Att vi under resans gång, när journalister frågar var man kan hitta förebilder, alltid rekommenderar att kontakta Vattenfall är en sak. Nu läser jag glädjande i tidningen Arbetsliv/Prevent nr 1 2015, en artikel där HR- chefen i Vattenfall Norden konstaterar att det åldersmedvetna ledarskapet fortfarande är aktivt inom Vattenfall. Han berättar också att genom satsningen på att behålla de äldsta kollegorna fram till pension har Vattenfall både säkrat viktig kompetens och sänkt sina sjukskrivningstal. Det har gjort Vattenfall till en bättre arbetsplats och ett företag som är rustat för framtiden.
Vår tredje bok ” Innan kompetensen försvinner – om åldersmedvetet ledarskap i praktiken” (2009, Komlitt) är dessutom citerad som källa i artikeln.

Kommentar

Härligt att se hur vårt sätt att lyfta fram nyttoperspektivet som drivkraft för förändringar fortfarande ger effekt efter 10 år .

Åldersmedvetet ledarskap är bra för alla medarbetare – oavsett kronologisk ålder - konstaterade redan 2006 cheferna i dåvarande Vattenfall Service Nord AB.

Barbro Skoglund