onsdag 10 december 2014

Efter en extremt intensiv arbetshöst..


.tar jag mig i kragen och skriver dessa rader 

Åldersmedvetet ledarskap återfinns både här och där.

·      Bland annat i finska försvaret
Det är alltså med stolthet jag kan notera att vår svenska översättning Åldersmedvetet ledarskap (från det engelska uttrycket age management) har blivit en del i det finska försvarsministeriets förvaltningsområde.

Man skriver redan 2011 att i syfte att främja jämställdhet och likaberättigande tillämpas utvecklingsåtgärder som till exempel karriärplanering, åldersmedvetet ledarskap, samt utveckling av arbetsmiljön.

Kommentar: Klokt av det finska försvaret 

·      Rutin och erfarenhet ger vaccinering på löpande band.
När jag skulle ta mitt influensavaccin härförleden var det en pensionerad sjuksköterska som gav mig sprutan. De första dagarna var kön närmast oändlig fick jag veta och dessutom berättade hon att på fyra timmar hade hon stuckit 100(!!) personer.

Kommentar: Det krävs en smart verksamhetschef som förstår att kalla in ett ess när det kniper!

·      Pensionerad administrativ handläggare handplockas
Inte till att göra sitt gamla jobb den här gången, utan till att bli personlig assistent till en strokedrabbad kvinna. Det går inte att ta miste på hennes stolthet när hon berättar om sin andra karriär.

Intressant och positivt konstaterar Barbro Skoglund

fredag 4 april 2014

Kompetensutvecklingskompetenta medarbetare högvilt!


Personlighet klår kompetenser bland kommunikatörer läser jag i tidningen Resumé den 26 mars 2014.

Det är företaget Hyper Island som har frågat 500 företag i hela världen om de kommande rekryteringarna. Undersökningen ”Tomorrow´s most wanted” visar att det är personlighet inte kompetens som kommer att avgöra vem som får de mest eftertraktade jobben. Dessutom påpekas att det är branschens största utmaning att faktiskt hitta rätt och utveckla rätt personer. Vd:n för Hyper Island säger att de ser en sådan tydlig trend hos såväl företag som rekryterar som hos de studenter som får jobben.

De formella kompetenserna som man har när man börjar jobbet blir ändå fort inaktuella tycker arbetsgivarna – därför letar man efter nya medarbetare som går att utveckla. Det viktigaste för blivande kommunikatören är att ha personliga egenskaper som att vara Driven, Kreativ och Öppensinnad. Den mest efterfrågade kompetensen är att kunna Problemlösning.

Intressant att här lyfter kommunikationsbranschen fram personliga rekryteringsegenskaper som väl stämmer överens med de önskemål och förväntningar som även små och medelstora företag i andra branscher framhåller som viktiga när de söker blivande medarbetare. 

Just ordet Driven är ett personligt drag som ofta förekommer som väsentlig. Att dessutom kunna lösa de problem som uppstår inom respektive branschområde är lika viktigt!

Förmodligen är alltså behovet av ovanstående personliga egenskaper och kompetenser som rekryteringsbefrämjande väl så viktigt att förmedla inom såväl gymnasieskola som inom utbildningar efter gymnasiet.

Behovet av att morgondagens medarbetare också är ”Kompetensutvecklingskompetenta” och Drivna är bara förnamnet. Någonting att bita i för rektorer och lärare inom alla utbildningsstadier.

Hälsar
Barbro Skoglund

måndag 31 mars 2014

Debatt och dialog i pensionsåldersfrågan”Arbeta längre för samhällsekonomins skull” är rubriken på ett nyhetsinlägg från Svenskt Näringsliv den 27 mars 2014.

Här framhålls att organisationen gärna deltar i den politiska dialogen om den framtida pensionsåldern som Pensionsgruppen (allianspartierna och socialdemokraterna) har bjudit in till. I ingressen får läsaren veta att nyckelorden för Svensk Näringsliv när det gäller pensionsålder är flexibilitet och öppenhet för lokala lösningar.

Man konstaterar vidare att ålder är bara en siffra och att det viktiga är vad folk kan och vill, inte hur gamla eller unga de är. Samtidigt visar en opinionsundersökning bland 1000 svenskar att 7 av 10 tror att flexibilitet är bra för samhällsekonomin men även för den egna pensionsåldern.

Vidare beskrivs det som kan kallas för ”fönstret”. Nämligen arbetsgivarens rätt att avsluta en medarbetares anställning vid 67 års ålder – utan saklig grund. Om däremot anställningen fortsätter efter 67 år är det de normala LAS-reglerna som gäller. Svenskt Näringsliv menar att den regeln gör att arbetsgivare avslutar en medarbetares anställning för ”säkerhets skull”, samt påpekar att detta fenomen inte är en rimlig tingens ordning.

Alltnog ska det bli synnerligen intressant vad som kommer ut av denna dialog som Pensionsgruppen ska föra med arbetsmarknadens parter.

Flexibilitet och lokala lösningar – det låter som klassiska nyckelord från en lönerörelse. Vilket man kanske också kan se den kommande processen om pensionsåldern som!

Hälsar Barbro Skoglund