torsdag 14 mars 2013

Tack Framtidskommissionen!Våra två första ledarskapsböcker om Åldersmedvetet ledarskap som min kollega Caj Skoglund och jag har skrivit, anges som källor i Framtidskommissionens fjärde och sista delrapport.

Citat ur böckerna återfinns på två ställen. Rapporten presenterades förra veckan av sin författare Mårten Blix och heter ”Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen”.

Inte illa av två ärrade rådgivare och författare från Luleå skärgård.

Noteras med stor ödmjukhet men också stolthet!
Barbro Skoglund

Som sagt - inte ett dugg förvånande!Allt fler medier uppmärksammar nu att fristående skolor lägger ner sin verksamhet eftersom elevunderlaget minskar. 

Detta är som sagt egentligen ingen nyhet. Elevunderlaget minskar därför att antalet presumtiva elever inom årskullarna som ska söka till gymnasiet de kommande åren blir färre och färre. Demografiska väl kända fakta!

Märklig brist på marknadsundersökningar och framförhållning inom friskolekoncerner och friskoleföretag kan tyckas.

Att inte ta hänsyn till det synnerligen minskade ”kundunderlaget” i form av den demografiska verklighetens konsekvenser - innan man startar sin friskola – verkar närmast amatörmässigt.

Om det i stället ett tecken på syniska människor som enbart ute efter det snabba ekonomiska klippet – är det bara att beklaga att tillstånds- och kvalitetskontrollen inte klarar av att värna ungdomarna från dylika profitörer som kliver av innan uppdraget att slutföra gymnasieutbildningen för de elever man har tagit är fullföljt!

Barbro Skoglund