måndag 22 oktober 2012

Hjulet som redan finns!


Hjulet som redan finns!

Att uppfinna redan existerande produkter eller tjänster brukar inte vara någon framgångsfaktor – om det inte gäller billiga piratkopior förstås.

Något fascinerad läser jag därför en inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med FYL, föreningen för yrkesroller och lärande - tydligen en ideell förening för kommuner och andra intressenter som i samverkan med arbetsgivare vill utveckla och sprida modeller för kvalitetssäkring av icke formell kompetens och lärande.  Målet verkar vara att ta fram en nationell standard för generella kompetenser i arbetslivet.

För att locka deltagare – förmodar jag - används bland annat kodord som validering och livslångt lärande. Dessa ord har varit väl kända och bearbetade med projekt och metoder för att utveckla och kvalitetssäkra praktiska valideringsmodeller de senaste 15-20 åren. Valideringsmetoder och modeller som just syftar till att på ett rättssäkert sätt värdera den tysta kunskapen och den icke formella kompetensen till vad Skolverket benämner formell kompetens. Utvecklingsarbetet har skett på såväl på EU-nivå som inom den statligt reglerade och kommunalt och privat utförda vuxenutbildning samt på folkhögskolor.

För att inte tala om vår tradition av andra folkbildningsaktörer som studieförbund med lång erfarenhet av att bedriva kvalificerad icke formell utbildning med hög status.  

Självklart är det väsentligt att arbeta seriöst med validering och lyfta fram den tysta kunskapens betydelse när vi ska förlänga arbetslivet för den som behövs, vill och får möjligheten.

Jag hoppas dock innerligt att detta inte blir ännu ett nytt sätt att vigga kommuner på utvecklings- eller investeringspengar för något som redan existerar och som när facit visar sig får skammens rodna att färga den lättköpta kommunala tjänstemannens eller politikens kinder.    

  Barbro S
                                 

torsdag 18 oktober 2012

Arbeta till 75 eller arbeta som 17?Detta var rubriken på ett av gårdagens seminarium under Working life konferensen 2012 i Stockholm.  Vi var fyra deltagare i panelen, Alexandra Charles, 1,6 miljonersklubben, Thomas Fürth, Kairos Future, Kenneth Abrahamsson, FAS samt undertecknad Barbro Skoglund från Age Management i Sverige AB.

Uppdraget var bland annat resonera kring följande områden:
  • Vilka myter om ålder som begränsar arbetslivet?
  • · Vad det åldersmedvetna ledarskapet innebär.
  • ·  Hur man kan arbeta för att se kompetens före ålder?


Publiken var talrik och samtalet på scenen intensivt. Enda smolket i bägare var den knappa tiden. Konsekvensen blev ett något ytligt skrapande på ytan. Ett flertal av åhörarna tog dock tillfället i akt och ställde sina frågor direkt efter och under den efterföljande lunchen. Ämnesområdet som sådant är ju högaktuellt i dessa tider och naturligtvis helt i min smak.

Vilka myter om ålder är det då som begränsar arbetslivet?

Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen;
  • att den kronologiska åldern fortfarande av många anses vara alldeles för betydelsefull när man ska bedöma arbetsförmågan hos en person.


Barbro 

tisdag 16 oktober 2012

”Opsipopsi” – så det kan gå.


 

..blir min egen lilla reflektionen när jag läser vad rikspolischefen Bengt Svensson ger som förklaring i Ekots lördagsintervju till varför antalet uppklarade brott sjunker, trots ett tillskott på 4000 nya poliser. Han säger att det beror på generationsskiftet; att många erfarna utredare har gått i pension. Allt enligt DN söndagen den 14 oktober.

Alltså; det är naturligtvis svårt, ja kanske till och med ogörligt, att ersätta en kvalificerad erfaren brottsutredare med en mindre kvalificerad och oerfaren kollega – även om de ersättandes skara är fler till antalet - och förutsätta att dessa ska kunna utföra ett kvalificerat utredningsarbete som bygger på erfarenhet – när den erfarenheten inte har erövrats!

Barbro S